O Spółce
BBTS

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.
ul. Karbowa 26
43-316 Bielsko-Biała

NIP: 5472147233

REGON: 243325834
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471322 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

 

Akcjonariat (akcjonariusze):

L.P IMIĘ I NAZWISKO (NAZWA, FIRMA) ADRES SIEDZIBY LICZBA AKCJI SERIA I NUMER WYSOKOŚĆ DOKONANYCH WPŁAT
1. GMINA BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA
pl. Ratuszowy 1
10

8

A 0001-0010
B 001-008
Opłacone w całości
2. TOWARZYSTWO SPORTOWE BBTS BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA
ul. Karbowa 26
990

742

A 0011-1000

B 009-750

Opłacone w całości

Kapitał zakładowy

- Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 175 000zł, opłacone w całości.

- Ilość wyemitowanych akcji [ilość akcji, rodzaj akcji, serie, wartość nominalna]: Seria A - 1000 akcji, seria B - 750 akcji. Wartość każdej akcji wynosi 100zł.

  1. Dematerializacja akcji

- W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”

- Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

- Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać […]

- Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – telefon, adres stacjonarny i mailowy

- Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce

- Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce

  1. Rejestr akcjonariuszy
  • Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM SA

d.   Walne zgromadzenia Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał

chevron-down