Komunikat Rady Nadzorczej

31.05.2023

We wtorek 30 maja odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Spółki Akcyjnej.

 

Podczas spotkania Rada przyjęła rezygnację Mirosława Krysty z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Spółki Akcyjnej z dniem 31 maja br. Mirosław Krysta objął funkcję prezesa BBTS S.A. 1 lipca 2018 roku, Rada Nadzorcza pragnie podziękować panu Mirosławowi za okres blisko pięciu lat współpracy.

 

Jednocześnie władze spółki powołały na stanowisko prezesa BBTS S.A. panią Idę Szostakowską, która rozpocznie pracę z dniem 1 czerwca 2023 roku.

 

chevron-down