Przekaż 1% podatku na Towarzystwo

Po raz kolejny zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Sportowego BBTS, które jest udziałowcem  BBTS Spółki Akcyjnej.

Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała przez szereg lat prowadziło drużynę seniorów ostatecznie doprowadzając Klub do bram PlusLigi w czerwcu 2013 roku. Towarzystwo nie zakończyło jednak swojej działalności i nadal potrzebuje środków na bieżące funkcjonowanie. Jedną z możliwości wsparcia tej idei jest możliwość przekazania 1% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego (OPP), a taką właśnie jest Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak przekazać 1%?

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego , jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dane TS BBTS potrzebne do wpisania w zeznanie to:

Nazwa: TOWARZYSTWO SPORTOWE BBTS BIELSKO-BIAŁA
Numer KRS: 0000081853

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji